METAL - GRANICA - RYTUAŁ

Projekt badawczy METAL – GRANICA – RYTUAŁ

Zapraszam na stronę projektu badawczego METAL – GRANICA – RYTUAŁ. Opisuje ona wyniki badań z zakresu archeologii, które skupiały się na sposobie postrzegania i kształtowania przez ludzi otaczającej przestrzeni. Zagadnienia te analizowane są na przykładzie znalezisk przedmiotów metalowych znanych z Pomorza i Północnej Wielkopolski, które składano między XIII a VI wiekiem p.n.e.

Przedstawię tutaj założenia projektu, metody badań i wnioski płynące z przeprowadzonych analiz. Dodatkowo wyjaśniać będę niektóre ze stosowanych terminów. Po części opiszę też świat sprzed trzech tysięcy lat. Wszystko to ma mieć formę przystępną, unikam więc meandrów dyskusji akademickich a prezentuję raczej „prawdy oświecone”. Specjalistów proszę zatem o dystans i zapraszam do lektury przygotowywanej książki. Dla pasjonatów, których zainteresuje poruszana tutaj problematyka zamieszczam też listę najważniejszych publikacji.

Marcin Maciejewski

Depozyt przedmiotów metalowych z Roska – jedno z analizowanych znalezisk (fot. P. Namiota)