METAL - GRANICA - RYTUAŁ

Proponowana literatura

Czytelnik, który chciałby przybliżyć sobie archeologię jako naukę, a więc poznać jej metody i kierunki rozwoju zapoznać może się z:
C. Renfrew, P. Bahn (2002) Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa.
D. Ławecka (2003) Wstęp do archeologii, Warszawa.
red. S. Tabaczyński, A. Marciniaka, D. Cyngot i A. Zalewskiej (2012) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań.

Najstarsze dzieje człowieka przybliżyć mogą publikacje takie jak monumentalna:
red. W. Hensel (1975-1981) Prahistoria ziem polskich, tom I-V, Ossolineum.
Sięgnąć można również do nowszych publikacji takich jak:
red. J. Kmieciński (1989) Pradzieje ziem polskich, tom I, Łódź.
J. Chochorowski, P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski (1999) Encyklopedia historyczna świata. Tom I. Prehistoria, Kraków.
P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski (1999) Wielka historia Polski. Tom 1. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków.
Wszystkie wspomniane pozycje zawierają rozdziały opisujące późną epoką brązu i wczesną epokę żelaza. Dla terenów analizowanych w prezentowanym projekcie bardziej szczegółowo opisuje je wiele publikacji. Wśród wydanych niedawno wskazać można na:
Z. Bukowski (1998) Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk.
M. Ignaczak (2002) Ze studiów nad genezą kultury łużyckiej w strefie Kujaw, Poznań.
Kaczmarek M. (2012) Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Poznań.

Na temat depozytów przedmiotów metalowych z ziem polskich wiele dowiedzieć można się z publikacji W. Blajera, który tą tematyką najobszerniej zajął się w:
W. Blajer (2001) Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków.

W szerszej perspektywie zagadnienie znalezisk metali opisuje:
R. Bradley (1998) The Passage of Arms. An Archaeological Analysis of Prehistoric Hoard and Votive Deposits, Oxford – Oakville.

Zagadnienia postrzegania przestrzeni poruszane są w ogromnej liczbie prac naukowych przygotowywanych przez naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami. W perspektywie archeologicznej zapoznać można się z takimi pozycjami jak:
Ch. Tilley (1994) A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments, Oxford – Providence.
red. P.J. Ucko, R. Layton (1999) The Archaeology and Anthropology of Landscape. Shaping your landscape, Londyn – Nowy Jork.
red. B. David, J. Thomas (2008) Handbook of Landscape Archaeology, Walnut Creek.
Wstępem do tych zagadnień w szerszej perspektywie są na przykład:
Y.F. Tuan (1987) Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa.
A. Wallis (1990) Socjologia przestrzeni, Warszawa.
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2006) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa.