O MNIE

Od lat zawodowo związany jestem z archeologią, mam bogate doświadczenia wynikające z udziału w różnych etapach procesu badawczego: pracach terenowych w Polsce i za granicą, procesie ich organizacji, rozliczania i opracowywaniu oraz publikacji wyników projektów badawczych.
Byłem zarówno redaktor techniczny i grafik komputerowy, jak również członkiem zespołów naukowych. Niniejsza strona internetowa - w zakładce OFERTA/PORTFOLIO - prezentuje portfolio moich prac graficznych. Z kolei w zakładce PROJEKTY BADAWCZE I PUBLIKACJE wymieniam teksty, których jestem autorem lub współautorem. Większość z nich w formie elektronicznej udostępniam na academia.edu i researchgate.net, moje badania prezentuję również na profilu facebookowym maciejewski.archaeologist.
Zawsze staram się stosować możliwie szeroki zakres narzędzi. Jako grafik wykorzystuję różne programy pozwalające digitalizować i wizualizować dane archeologiczne i tworzyć modele 3D, wykorzystuję również narzędzia GIS. Wszystko to aby wspierać proces badawczy i tworzyć sugestywne formy komunikacji. Współpracowałem z szeregiem instytucji i firm archeologicznych, między innymi: Uniwersytetami im. Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Gdańskim i Wrocławskim, Polską Akademią Nauk i Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
W badaniach naukowych odwołuje się do nowych trendów myślowych oraz wykorzystuje narzędzia IT dla wsparcia proponowanych narracji. W 2013 roku na podstawie wysoko ocenionej dysertacji uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Specjalizuję się w badaniach nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza, szczególnie fenomenem skarbów przedmiotów metalowych. Dużo uwagi w swoich pracach poświęcam również zagadnieniom związanym z osadnictwem pradziejowym oraz postrzeganiem i kreowaniem przestrzeni.
Otwarty jestem na nowe wyzwania i projekty, tak więc jeśli chcieliby Państwo zaprosić do swojego zespołu archeologa, który również jest grafikiem bądź grafika, który również jest archeologiem, to czekam na propozycje.

dr Marcin Maciejewski