OFERTA - PORTFOLIO

Prezentowana oferta zawiera przykładowe realizacje. Nie stanowi ona listy zamkniętej, jako że otwarty jestem na wszelkie propozycje współpracy dla realizacji Państwa wizji.
Wszystkie wykorzystane materiały ilustracyjne objęte są ochroną, zgodnie z prawem autorskim i należą do autorów opracowań naukowych. Kopiowanie i rozpowszechnianie tych treści przez osoby trzecie jest zabronione.

Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych, zjawisk kulturowych oraz wizualizacja dynamiki relacji interkulturowych
Schematy kartograficzne
Cyfrowe modele terenu i analizy z użyciem narzędzi GIS
Lokalizacja stanowisk archeologicznych
Lokalizacja stanowisk archeologicznych w ramach inwestycji
Schematyczne przedstawienie stanowisk archeologicznych
Rozplanowania obiektów
Prezentacja interpretacji archeologicznych opartych na planach stanowisk archeologicznych
Makroplanigrafia zabytków w ramach stanowisk
Schematy konstrukcji funkcjonalnych
Plany obiektów archeologicznych
Przygotowanie tablic z zabytkami archeologicznymi na podstawie publikacji lub rycin zabytków
Fotografie zabytków i ich retusz
Trójwymiarowe rekonstrukcje i wizualizacje zabytków (grafika 3D)
Schematy typologiczne
Schematy chronologiczne
Inne schematy
Postery na konferencje i inne plakaty
Przygotowanie dokumentacji wykopaliskowej do publikacji
Opracowanie dokumentacji archiwalnej
Plany załączniki do rozliczeń prac archeologicznych
Kreacje graficzne