OFERTA

Prezentowana oferta zawiera przykładowe realizacje wykonywane w ramach wcześniejszych projektów. Nie stanowi ona listy zamkniętej, jako że otwarty jestem na wszelkie propozycje współpracy dla realizacji Państwa wizji.
Wszystkie wykorzystane materiały ilustracyjne objęte są ochroną, zgodnie z prawem autorskim i należą do autorów opracowań naukowych. Kopiowanie i rozpowszechnianie tych treści przez osoby trzecie jest zabronione. Ryciny tu zamieszczone prezentują możliwości firmy w zakresie wizualizacji wyników badań archeologicznych.
Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych, zjawisk kulturowych oraz wizualizacja dynamiki relacji interkulturowych
Schematy kartograficzne
Cyfrowe modele terenu
Lokalizacja stanowisk archeologicznych
Lokalizacja stanowisk archeologicznych w ramach inwestycji
Schematyczne przedstawienie stanowisk archeologicznych
Rozplanowania obiektów
Prezentacja interpretacji archeologicznych opartych na planach stanowisk archeologicznych
Makroplanigrafia zabytków w ramach stanowisk
Schematy konstrukcji funkcjonalnych
Plany obiektów archeologicznych
Przygotowanie tablic z zabytkami archeologicznymi na podstawie publikacji lub rycin zabytków
Trójwymiarowe rekonstrukcje i wizualizacje zabytków (grafika 3D)
Schematy typologiczne
Schematy chronologiczne
Przygotowanie dokumentacji wykopaliskowej do publikacji
Opracowanie dokumentacji archiwalnej
Plany załączniki do rozliczeń prac archeologicznych
Grafika reklamowa